Zdalne sterowanie poprzez FT811

Najnowszym prototypem, który z czasem wejdzie w kolejną fazie rozwoju jest zdalne sterowanie przez WIFI (esp8266) poprzez wyświetlacz FT811. Oprócz sterowania przekaźnikami urządzenie również pobiera dane od innych Arduino na zasadzie master – slave np. temperaturę.

Daje to wizję stworzenia jednostki centralnej w wyświetlaczem i interfejsem, do którego można podłączyć, sparować urządzenia peryferyjne. Urządzenie MASTER działa jako Access Point, które zbiera ze swojej sieci zaufane urządzenia SLAVE i trzyma ich adresy zapisane na karcie SD.

Urządzenia peryferyjne mogą mieć różne funkcjonalności, np sterowanie przekaźnikami, pobieranie temperatury czy wysyłanie wiadomości tekstowych do innych ekranów.

Każde urządzenie jest niezależne od siebie i jedyne czego potrzebuje to zasilanie 5V. Każdy czujnik mógłby być podłączony to różnych ekranów tworząc osobna sieć połączeń.

Urządzenia komunikują się ze sobą poprzez ESP8266 i wymieniają się JSON’ami, w których są zawarte konkretne polecenia.

Pozostaje do sprawdzenia, czy klony Arduino typu MICRO czy NANO poradzą sobię z obsługą urządzeń SLAVE.


Opublikowano: 16 lipca, 2020 przez Pan z Pogodna

Leave a Reply