In App purchase na iOS

płatności w aplikacji ios

Tworząc aplikację mobiną, nieważne czy na iOS czy nie, dobrze jest ja rozbudować o wersję Premium, czyli taka, która była by pozbawiona ograniczeń i limitów (np. ilości zapisanych danych) lub reklam. Nie chodzi w żaden sposób o pobieranie dodatkowych treści na platformę a jedynie o odblokowanie niektórych fukcji aplikacji. Można zrobić druga wersję aplikacji, która była by już płatna i widniała w sklepie jako osobna do kupna, ale po co, skoro można łatwo i szybko przejeść do wersji PREMIUM z poziomu darmowej aplikacji poprzez tak zwane płatności wewnętrzne in-app purchase.

Do takiej płatności na pewno potrzeba samej aplikacji, która powinna coś robić normalnie i dodatkowo powinna zrobić coś po udanej płatności. Chodzi o event, który by się wywołał na zwrtokę z App Store na transakcję zakończona powodzeniem.

Konfiguracja w iTunes Connect

Takwięc po całej procedurze nadania appId oraz podpisywania aplikacji w iTunes Connect i xCode należy wgrać apkę na iTunes Connect i skonfigurowac ustawienia do momentu statusu „Prepare for submission” – bez tego nie pójdzie. Dalej w zakładce Features należy dodać In-App Purchase np typu Non-Consumable czyli taka jednorazową i wporwadzić wszelkie potrzeba dane wraz z ceną, Reference Name, Display Name, Description, Review Information (dodać screen ) i najważniejsza pozycja „Product ID” – to właśnie po tej wartości odwołujemy się z kodu aplikacji do tej konkretnej płatności. Cleared for Sale również powinno być zaznaczone. Dobrze jest też dodać sobie testowego użytkownika i iTunes Connect, którym można testowo, bez obciążeń finansowych dokonuwac płatności.

To tyle jeżeli chodzi o konfigurację w sklepie, teraz to co faktycznie ma działać – kod objective-c

plik *.header:

// Created by abc on 25/08/17.
// Copyright (c) 2015 pan z pogodna. All rights reserved.

#import <UIKit/UIKit.h>
#import <StoreKit/StoreKit.h>

@interface CategoriesViewController : UIViewController <SKProductsRequestDelegate, SKPaymentTransactionObserver>{
  
}

- (IBAction)restore;
- (IBAction)removeAds;


@end

plik *.m

#define prodId @"myappProdId"

- (IBAction)removeAds{

  NSLog(@"i want to remove ads");

  if([SKPaymentQueue canMakePayments]){
  
    NSLog(@"User can make payments");
    SKProductsRequest *productsRequest = [[SKProductsRequest alloc] initWithProductIdentifiers:[NSSet setWithObject:prodId]];
    productsRequest.delegate=self;
    
  }else{
    NSLog(@"User cannot make payments due to parental controls");
  }
 
}

-(void)productsRequest:(SKProductsRequest *)request didReceiveResponse:(SKProductsResponse *)response{
  
  SKProduct *validProduct = nil;
  int count = [response.products count];
  
  if(count > 0){
    validProduct = [response.products objectAtIndex:0];
    
    NSLog(@"Product title: %@" , validProduct.localizedTitle);
    NSLog(@"Product description: %@" , validProduct.localizedDescription);
    NSLog(@"Product price: %@" , validProduct.price);
    NSLog(@"Product id: %@" , validProduct.productIdentifier);
    
    NSLog(@"Products Available!");
    [self purchase:validProduct];
  }else if(!validProduct){
    NSLog(@"No products available");
  }

}

- (void)purchase:(SKProduct *)product{

  SKPayment *payment = [SKPayment paymentWithProduct:product];
  [[SKPaymentQueue defaultQueue] addTransactionObserver:self];
  [[SKPaymentQueue defaultQueue] addPayment:payment];
  
}

- (void)paymentQueue:(SKPaymentQueue *)queue updatedTransactions:(NSArray *)transactions{
  
  for(SKPaymentTransaction *transaction in transactions){
    
    switch(transaction.transactionState){
        
      case SKPaymentTransactionStatePurchasing:
        
        NSLog(@"Transaction state -> Purchasing");
        
      break;
        
      case SKPaymentTransactionStatePurchased:
        
        [[SKPaymentQueue defaultQueue] finishTransaction:transaction];
        [sharedManager upgradeFullVersion];
        NSLog(@"Transaction state -> Purchased");
        
      break;
        
      case SKPaymentTransactionStateRestored:
        
        NSLog(@"Transaction state -> Restored");
        [[SKPaymentQueue defaultQueue] finishTransaction:transaction];
        
      break;
        
      case SKPaymentTransactionStateFailed:
      
        NSLog(@"Error = %ld", transaction.error.code);
        if (transaction.error.code != SKErrorPaymentCancelled) {
          NSLog(@"Error payment cancelled");
          NSLog(@"transaction.error %@", transaction.error);
          
        }
        [self performSelector:@selector(stopLoader) withObject:nil afterDelay:0.2];
        [[SKPaymentQueue defaultQueue] finishTransaction:transaction];
        
      break;
        
      default:
        
      break;
    }
  }
}

U tak oto jest akcja removeAds, którą należy podpiąć po jakiś przycisk w aplikacji i reszta sama już powinna zadziałać. Jeżeli prodId jest poprawny i user testowy stworzony to aplikacja odpalana z telefonu (z symulatora może nie zadziałać) powinna połączyć się App Store, pobrać wszekie dane dotyczące tej konkretnej płatności (cena, opips, tytuł) i po potwierdzeniu hasła do konta winna zwrócić Transaction state -> Purchased


Opublikowano: 22 sierpnia, 2017 przez Pan z Pogodna

Leave a Reply