RS485 – a jednak działa!

arduino rs485

Kto by się spodziewał, że rozwiązanie dużego problemu, jakim jest odległość dzieląca urządzenie podłączone na SPI do kontrolera głównego, można znaleźć dość prosto i szybko. Na etapie tworzenia interfejsu do zarządzania funkcjami mikrokontrolera Arduino napotkałem długi na ok 20 metrów problem. Baza jest w garażu a ekran dotykowy FT811 jest w domu a magistrala SPI nie działa na duże ogległości. Nie wiem jak duże nie działa, wiem że działa na ok 30 cm.

RS-485 – standard transmisji danych niedość, że prosty to jeszcze tani i szybki. Sam moduł kosztuje mniej niż 10PLN, jego prostota oprogramowania zachęca do skorzystania. Sprawa sprowadza się do dodania drugiego Arduino – w moim przypadku NANO – które będzie sterować wyświetlaczem i modułem RS-485 i będzie umiejscowione w mieszkaniu, pod ekranem dotykowym. Wyświetlacz podłączony na SPI do NANO na małą odległość więc działa, a komunikację pomiędzy NANO w mieszkaniu a głównym kontrolerem w garażu zapewniają dwa moduły RS-485 (po jednym przy każdnym arduino) połączone dwoma żyłami A i B. Polecenia wywoływane z wyświetlacza trafiają do NANO a ten wysyła i pobiera dane z MEGA poprzez RS485 i tak się komunikują.

Niestety Fritzing nie posiada wbudowanego modułu 485 i takiego nigdzie nie znalazłem więc nie będzie rysunku, jest jedynie opis podłączeń.

Arduino Master:

DI -> pin 11

RO -> pin 10

DE+RE ->pin np.3

GND -> GND

VCC -> 5V

Arduino Slave:

DI -> pin 11

RO -> pin 10

DE+RE ->pin np.3

GND -> GND

VCC -> 5V

Oba RS-485 są połączone ze sobą dwoma kablami A->A oraz B->B.

Kod przykładu dla Slave

#define SSerialRX    10 
#define SSerialTX    11 
#define SSerialTxControl 3  
#define RS485Transmit  HIGH
#define RS485Receive   LOW

SoftwareSerial RS485Serial(SSerialRX, SSerialTX); 

int byteReceived;


void setup() 
{
 
 Serial.begin(9600);
 pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT);  
 digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive); 
 RS485Serial.begin(4800); 

}


void loop()
{

 if (Serial.available())
 {
  byteReceived = Serial.read();
  
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Transmit);  
  RS485Serial.write(byteReceived);
  
  delay(20);
  digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive);   
 }
 
 if (RS485Serial.available())
  {
  
  byteReceived = RS485Serial.read();
  Serial.write(byteReceived);
  delay(20);

  } 

}

Kod przykładu dla Master

#define SSerialRX    10 
#define SSerialTX    11 
#define SSerialTxControl 3  
#define RS485Transmit  HIGH
#define RS485Receive   LOW
SoftwareSerial RS485Serial(SSerialRX, SSerialTX); 
int byteReceived;

void setup(){
 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Serial Start"); 
 pinMode(SSerialTxControl, OUTPUT); 
 digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive); 
 RS485Serial.begin(4800);
 
}

void loop(){

 if (RS485Serial.available()){

  byteReceived=(RS485Serial.read()-96);
  delay(20);       
  if(byteReceived>0){
   digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Transmit); 
   Serial.println(byteReceived);
   if(byteReceived==1){
    RS485Serial.println("+");  
   }else{
    RS485Serial.println("_");  
   }
   delay(20);  
   digitalWrite(SSerialTxControl, RS485Receive); 
  }
 }
}

W tym przykładzie w odpowiedzi na wpisanie w monitor szeregowy jednego z kontorlerów uzyskamy odpowiedź „+” lub „-„. Jeżeli wyślemi literę „a” uzyskamy + a jakąkolwiek inna to „-„.


Opublikowano: 23 sierpnia, 2016 przez Pan z Pogodna

Leave a Reply